ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Неврологичният преглед (консултация) представлява специализирано изследване на функциите на централната и периферната нервна система. Той включва снемане на анамнеза (история на заболяването), преглед на наличната медицинска документация (епикризи, кръвни и образни изследвания и др.), както и общ и/или подробен преглед на различни части (компоненти) на нервната система.
Ние преглеждаме пациенти с всякакъв вид неврологични оплаквания и заболявания, като въз основа на Вашите оплаквания и неврологичния преглед ние можем да преценим, дали имате нужда по-нататъшна диагностика, както и дали е възможно лечението Ви в извънболнични условия, или пък се нуждаете от насочване за болнично лечение. Продължителността на изследването е между 15-60 мин.

Електроенцефалографията (ЕЕГ) отчита някои показатели на мозъчната дейност. Това изследване стои все още в основата на диагностичния процес при пациенти с епилепсия и епилептични пристъпи. По време на ЕЕГ пациентът трябва да бъде в покой, като върху главата му се поставя каска с електроди, които се свързват чрез кабели към ЕЕГ апарата. Регистрираните мозъчни импулси се изобразяват под формата на графика, наречена електроенцефалограма. ЕЕГ представлява диагностична процедура, с помощта на която се регистрира, усилва и записва електричната активност на човешкия мозък. Изследването е безвредно и безболезнено, а продължителността на записа е различна, но обикновено тя в рамките на 20 мин. При необходимост изследването може да бъде удължено.

Респираторната полиграфия (РП)  е основно скринингово изследване за наличие на т. нар. Нарушено дишане по време на сън, и по-точно, Обструктивна сънна апнея  (ОСА). РП представлява малък апарат,  включващ назална канюла,  колан,  и датчик за измерване на насищането на кръвта с кислород.  Назалната канюла е  малък маркуч, който се поставя пред и на входа на ноздрите и отчита дишането през носа. Коланът,  върху който е закачен и респираторният полиграф,  се опасва в гръдната област и чрез него се измерва разгъването на гръдния кош  по време на дишане.  Сензорът за измерване на насищането на кръвта с кислород се поставя върху показалеца на едната ръка,  където се фиксира достатъчно добре,  така че да не се откачи през нощта.
РП  се провежда в домашни условия и трае 1 нощ. Вие  ще получите от нас  респираторния полиграф,  който ще си закачите преди лягане.  Изследването се провежда през нощта,  докато Вие спите,  А на сутринта,  след като се събудите, Вие сваляте полиграфа и ни го връщате, за да може да анализираме записа.
След разчитането на записа  от респираторния полиграф ще може да Ви кажем,  дали  страдате от сънна апнея, или  най-малкото дали имате белези на нарушено дишане по време на сън.

Полисомнографията (ПСГ) е "златният стандарт" в изследването на съня, което дава възможност за значително по-детайлно отчитане на различни параметри на съня.  Измерва се мозъчната активност, мускулният тонус, както и дишането по време на сън, като това е  съпроводено с видеозапис. ПСГ показва структурата на съня с  неговите отделни  стадии и цикли (т нар. хипнограма),  мозъчната активност по време на сън,  в която в някои случаи е свързана възникването на епилептични пристъпи и на други феномени, произтичащи от съня. Както респираторната полиграфия, ПСГ дава  възможност да бъде диагностицирано нарушено дишане по време на сън (напр. сънна апнея). Също така се  диагностицират периодични движения на краката по време на сън, нарушения на пробуждането (disorders of arousal) и др.
Кабинет Д-р Алексиев и син партнира с Медицински център Inspiro, част от екипа на който е и д-р Филип Алексиев, където се провеждат полисомнографски изследвания. За повече информация вижте тук.

Въвеждане на СРАР-лечение. Ако Ви бъде поставена диагнозата сънна апнея,  то трябва да бъде започнато лечение. Най-често се  използва т. нар.  терапия с повишено позитивно налягане,  по-известна като CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) лечение.  То се провежда с т. нар. СРАР апарат,  който е вид компресор, подаващ въздух под повишено налягане  в горните дихателни пътища, маска, която се поставя на носа или на носа и устата, както и свързващ маркуч между апарата и маската. Посредством СРАР-лечението се предотвратява възникването на частични (хипопнеи) и/или  пълни (апнеи)  паузи в дишането по време на сън.  За да може СРАР-лечението да бъде ефективно, е необходимо да бъде определено точното налягане, под което ще бъдете обдишвани.  За тази цел се провежда т. нар. СРАР-въвеждане, което  означава че ще получите от нас СРАР апарат, който  ще ползвате първоначално 3-5 нощи, след което ще върнете СРАР апарата,  за да може да разчетем данните от него.  След като нагласим терапията ще Ви свържем с  дистрибутори на СРАР апарати, с които партнираме. 
Кабинет Д-р Алексиев и син осигурява  не само въвеждане на СРАР-терапия,  но и дългосрочно проследяване на  СРАР-лечението.

Полисомнографията с СРАР-титрация.  В случай че Ви е била диагностицирана сънна апнея и Вие  вече ползвате СРАР, но  ефектът от лечението е недостатъчен,  е необходимо да бъде проведена т. нар. полисомнография с СРАР-титрация, където ще Ви  бъде проведена полисомнография, докато Вие спите с СРАР-апарата. По този начин ще Ви  бъде определено точното налягане, под  което трябва да бъдете обдишвани.
Кабинет Д-р Алексиев и син партнира с Медицински център Inspiro, част от екипа на който е и д-р Филип Алексиев, където може Ви бъде проведена актиграфия. За повече информация вижте тук.

Актиграфията е  ключово изследване в медицината на съня. Провежда се  чрез поставяне  върху една от ръцете на  устройство подобно на часовник, т. нар. актиграф (актиметър),  което измерва  промените в активността Ви  в денонощието. Актиграфията се провежда  в рамките на няколко последователни дни,  като диапазонът варира от 5 до 21 дена. Актиграфът ще Ви бъде  поставен от нас, а към  него ще получите пациентски дневник,  който ще трябва да попълвате всеки ден. В него се отчитат часовете на лягане и ставане, които  последствие ще бъдат сравнени с данните от актиграфа.


 

ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

 

Неврологичен преглед: 80 лв

Първичен преглед: 100 лв

ЕЕГ: 80 лв

ЕЕГ с консултация: 100 лв

Oнлайн неврологична консултация: 90 лв

Актиграфия - 1 седмица (мед. ц-р InSpiro): 150 лв

Актиграфия - 2 седмици (мед. ц-р InSpiro): 250 лв

Респираторна полиграфия - Nox T3 (мед. ц-р InSpiro): 250 лв

Полисомнография (мед. ц-р InSpiro): 390 лв

Полисомнография с СРАР-титрация (мед. ц-р InSpiro): 390 лв

Дневни изследвания (MWT/MSLT) (мед. ц-р InSpiro): 390 лв

 

Кабинетът не работи с направления по НЗОК.